Solutions

งานสัมนาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

ในที่สุด...เมืองไทยก็จะได้สัมผัสเทศกาลดนตรีแจ๊สระดับโลกอีกครั้งสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ร่วมกับ..

วันนี้ทีมงาน King I.T ได้รับโจทย์จากโรงแรม Sea View Resort & Spa เกาะช้าง